Wie wil er nu niet zorgeloos genieten ! Op 19 februari nam Peter van der Bent gasten en leden van Common Sense in een interactieve presentatie mee in zijn aanpak, aandachtspunten en ervaringen op het gebied van financiële planning voor ondernemers. Een onderwerp dat ons allemaal in meer of mindere mate bezig houdt. 

Peter is mede-eigenaar van Spuybroek Advies en is gespecialiseerd in vermogensbeheer en advies en beheer bij financieringen. Al meer dan 18 jaar adviseert hij ondernemers en het mkb. In deze periode heeft hij veel ervaring opgebouwd. Tijdens de bijeenkomst gaf hij een inkijkje in situaties die kunnen ontstaan als je je financiële planning niet goed op orde hebt.

Plan

Het begint al bij stap één: een plan. Een plan waarin op basis van een gewenste levensstijl doelen zijn geformuleerd die passen bij financiële zelfstandig- en zorgeloosheid. Tevens wordt hierbij de huidige levensstijl en vermogenssituatie in kaart gebracht. Peter gaf hierbij de tip om dit plan samen met je partner op te stellen, omdat keuzes in verschillende levensfases van invloed zijn op je partner en/of je gezin.

Ook de inkomstenbronnen, die financiële onafhankelijkheid mogelijk maken, passeerden de revue. AOW, pensioen, lijfrente(s) en vermogen in box 3 vormen de belangrijkste bronnen. Daarnaast werd ook stil gestaan bij onderwerpen als ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) voor zelfstandigen, nabestaandenpensioenen en een testament (bij leven en bij overlijden). In deze gevallen geldt dat het verstandig is dit tijdig en goed te regelen wanneer het nog goed gaat.

Stof tot nadenken

Met zijn presentatie gaf Peter veel stof tot nadenken. In het begin van de presentatie liet hij menigeen al nadenken door aan te geven dat zijn uitgangspunt bij financiële planning altijd is: “werken om te leven in plaats van leven om te werken”. Sommigen dwaalden tijdens de presentatie af, omdat ze reeds ter plekke begonnen aan het opstellen of bijstellen van hun financiële plan. Ook werd driftig meegeschreven als nuttige tips ter sprake kwam. Al met al weer een leuke en nuttige bijeenkomst die ongetwijfeld bijdraagt aan zorgeloos genieten; nu en in de toekomst!