Dat is de tip die we meekregen van Marcel Boonstoppel. Gebruik een add-in op je Exact-database. Hij heeft ons bijgepraat over Excell naar aanleiding van een aantal cursussen bij Alex van Groningen. Aan de orde kwamen o.a.:

  • Slicer functie. volgorde: 1) database, 2) pivottable, 3) slicers maken
  • Indirect functie ingebed in verticaal zoeken
  • Als functie
  • Voorwaardelijke opmaak