Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
12 december 2018
18:30 - 22:00

Locatie
Restaurant IDRW (In Den RustWat)

Categorieën


Op de laatste bijeenkomst van het jaar, krijgen de leden het woord. De ledenvergadering sluiten we af met een diner bij Restaurant IDRW  (In Den RustWat) in Rotterdam.

Programma

 • Vaststellen notulen ALV 2017
 • Verslag Bestuur (PBI)
 • Groei (PBI)
 • Presentaties / Relatie dag
 • PES (HBR)
 • Website (CKE)
 • Financiën (HGR)
  • Kascontrole
  • Décharge penningmeester
  • Contributie 2019
  • Financieel overzicht 2017-2018
 • Planning 2019
 • Statutenwijziging?
 • Samenstelling bestuur Vereniging Common Sense
 • Rondvraag

Diner

Na afloop gaan we lekker aan tafel om gezellig te netwerken en plannen te smeden voor het nieuwe jaar. NB: Heb je dieetwensen,laat het via de app weten.

Alleen leden kunnen zich aanmelden tot en met zondag 9 december a.s. t/m 18.00 uur.

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.