Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
17 maart 2021
20:00 - 22:00

Categorieën


Tijdens een Teams-sessie van zzp-netwerk Common Sense op woensdag 17 maart a.s. vanaf 20.00 uur neemt externe spreker Robert Witteveen je mee in het inspirerende landschap van innovatie. Theorie en praktijk worden rijkelijk met elkaar afgewisseld. Door deel te nemen aan de discussie en je mening te geven op de stelling word je uitgedaagd om actief na te denken over jouw rol in de verandering en vernieuwing van de wereld. De wereld waarin we leven in het algemeen en je eigen positie daarin in het bijzonder.

Innovatie vormgeven

We discussiëren over wat innovatie nou precies is. Interessanter is hoe het proces van innovatie vorm gegeven kan worden in organisaties. Wat is er voor nodig, hoe organiseer je een team dat zich bezig gaat houden met vernieuwing en welke vaardigheden heeft dat team nodig. Binnen innovatie staat de klant en zijn of haar probleem altijd centraal. Maar, wie is de klant precies, en heb je zijn probleem wel echt scherp? Dit wordt gevolgd door uitleg van het business model canvas, een methode die erop gericht is om producten en diensten te ontwikkelen die klanten ook werkelijk willen en die beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

What’s in it for me?

Maar ik hoor je denken, ik ben financial, ik hou me helemaal niet bezig met innovatie! Dat is een misvatting. Iedereen in een organisatie moet met innovatie bezig zijn. Al was het alleen maar om actief in te kunnen spelen op alle veranderingen in je eigen werkgebied. Daarom is deze sessie ook voor jou een waardevolle kennisbijeenkomst. De onderwerpen die langskomen helpen je in je eigen team dingen anders te doen en je omgeving beter te begrijpen. Daarnaast neem je deze kennis mee in je rol als bruggenbouwer in je organisatie en help je business managers beter. En bovenal, je houdt focus vanuit de grondgedachte: de klant staat centraal!

Interesse?

Mocht je alvast je willen opwarmen, kijk dan naar deze “Lets talk Business” https://www.youtube.com/watch?v=rSEyixFDgAc&t=1633s

App Paul van Bijsterveldt, Quermo Finance & Risk, Interim & Executive Search, 06-22795459. als je wilt deelnemen. Deelname is kostenloos.