Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
19 januari 2022
19:30 - 20:00

Categorieën


Ook 2021 was een bijzonder jaar. Nog steeds houdt het coronavirus de wereld in zijn greep. Het heeft er voor gezorgd dat de maandelijkse bijeenkomsten van Common Sense via Teams plaats vinden.

Zo ook de eerste bijeenkomst van dit jaar. We trappen 2022 af met de Algemene Ledenvergadering die alleen toegankelijk is voor leden. Een diner zit er ook deze keer niet in. Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur : inloggen via Teams

Agendaonderdelen:

  • Verslag Bestuur (PBI)
  • Groei (PBI)
  • Presentaties / Relatie dag (PBI)
  • Kwaliteit (HBR)
  • Website (CKE)
  •  Financiën (DBO) :

– Kascontrole 2021

– Financieel Overzicht 2021 – 2022

– Contributie 2022

  • Planning 2022
  • Samenstelling bestuur Vereniging Common Sense
  • Rondvraag

De Kascontrole 2021 is via de mail verspreid. Alle overige onderdelen worden op de avond zelf gepresenteerd.

Indien je interesse heb voor een bestuursfunctie Common Sense, zou je je dan tijdig willen aanmelden.

Alleen leden kunnen zich aanmelden voor deze ALV. Graag aanmelden uiterlijk zondag 16 januari 2022 via de app.