Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
16 december 2020
21:00 - 23:00

Categorieën


2020 is een bijzonder jaar. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Het heeft er voor gezorgd dat de maandelijkse bijeenkomsten van Common Sense via Teams plaats vinden.

Zo ook de laatste bijeenkomst  in december. We sluiten het jaar af met de Algemene Ledenvergadering. Een diner zit er deze keer niet in. Wel krijgen de leden een box thuisbezorgd. Het programma ziet er als volgt uit:

20.00 uur : inloggen via Teams

Agendaonderdelen:

  • Verslag Bestuur (PBI)
  • Groei (PBI)
  • Presentaties / Relatie dag (PBI)
  • Kwaliteit (HBR)
  • Website (CKE)
  •  Financiën (HGR) :

– Kascontrole 2019

– Décharge penningmeester

– Financieel Overzicht 2019 – 2020

– Contributie 2021

  • Planning 2020
  • Samenstelling bestuur Vereniging Common Sense
  • Rondvraag

De Kascontrole 2019 is via de mail verspreid. Alle overige onderdelen worden op de avond zelf gepresenteerd.

Het bestuur stelt de huidige functies beschikbaar en is herkiesbaar behalve Henny Gruis.
Henny Gruis in de functie van Penningmeester stelt zichzelf niet opnieuw beschikbaar.
Indien je interesse heb voor een bestuursfunctie Common Sense, zou je je dan tijdig willen aanmelden.

Alleen leden kunnen zich hieronder aanmelden voor deze ALV. Graag aanmelden uiterlijk zondag  13 december 2020.

 

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.